Bach bloesemremedies

Gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel.
(Dr. Edward Bach)

Wat zijn Bachremedies?

Veel mensen hebben inmiddels wel ’s gehoord van bloesemremedies, al heeft lang niet iedereen er een beeld bij, laat staat ervaring met het gebruik ervan.

De remedies zijn ontwikkeld door Dr. Edward Bach (1886-1936). Hij was arts, bacterioloog en homeopaat, en heeft zijn leven gewijd aan het ontwikkelen van pure en zuivere geneeswijzen.
Hij geloofde dat denkwijze en levenshouding een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en genezen van zowel lichamelijke als psychische klachten.

Werking
De remedies zijn ontwikkeld uit de bloesems van planten, bomen en struiken en hebben elk een specifieke werking. De bloesemremedies werken op de gemoedstoestand van de persoon. Ze behandelen de persoonlijkheid en NIET de ziekte of aandoening. Aangezien psyche, lichaam en ziel met elkaar verbonden zijn (holistische visie), heeft het gebruik van de remedies een gunstig resultaat op het totale welbevinden van de persoon.
De remedies zijn puur natuurlijk en kennen geen bijwerkingen.

Dr. Bach heeft de remedies ingedeeld in zeven groepen. Iedere groep vertegenwoordigt het fundamentele conflict dat ons belemmert ons ware zelf te zijn:

 • angst
 • onzekerheid
 • onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
 • eenzaamheid
 • overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van buitenaf
 • moedeloosheid of wanhoop
 • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Ondersteunend
Dr. Bach geloofde dat zijn eenvoudige systeem van genezen het medicijn van de toekomst zou zijn. Langzaam maar zeker raken steeds meer mensen bekend met zijn milde remedies en hebben er baat bij!

De remedies ondersteunen op een natuurlijke en zachte manier het proces en zijn prima in te zetten als ondersteuning bij therapie en coaching.

Ook voor kinderen
De remedies kunnen zonder enig probleem gegeven worden aan kleine kinderen, ook aan baby’s. Dit laatste wordt vaak gedaan na de bevalling, als er sprake is van een zgn. ‘huilbaby’ en wanneer de tanden gaan doorkomen.

Bij wat oudere kinderen kunnen de remedies worden gebruikt wanneer het kind moeite heeft met of last van onder meer:

 • alleen en eenzaam voelen
 • angst voor donker en dieren
 • angst om alleen gelaten te worden / vastklampen aan ouder(s)
 • bedplassen
 • driftbuien
 • dromerig op een apatische manier
 • faalangst
 • geboorteshock (ook voor moeder na moeilijke / traumatische bevalling)
 • moeite met veranderingen (bijv. nieuwe baby, verhuizing, voor het eerst naar school, scheiding van ouders)
 • nachtmerries
 • ongelukkig zijn
 • overactief zijn
 • pestgedrag vertonen / andere kinderen tiranniseren.

Ook als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de remedies zonder therapie of coaching, bent u van harte welkom om een afspraak te maken. In dat geval geldt een ander tarief (zie tarieven).

Een flesje met speciaal voor u of uw kind samengestelde remedies kost € 9,–.

Gezondheid is onze nalatenschap, ons recht. Het is de complete en volledige eenheid van ziel, verstand en lichaam: en dat is geen ver of moeilijk te bereiken ideaal, maar iets wat zo gemakkelijk en natuurlijk is, dat velen onder ons het over het hoofd hebben gezien.
(Dr. Edward Bach)

(Bron: ‘Het werk van Dr. Edward Bach’)