Tarieven

  • Therapie: € 80,– per uur
  • Relatiecoaching: € 80,– per uur
  • Consult Bach bloesemremedies: € 35,– per sessie van 1/2 uur (inclusief flesje met remedies).
  • Telefonisch consult Bach bloesemremedies € 25,– (inclusief flesje met remedies).

Een sessie duurt gemiddeld 1 à 1 1/4 uur. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van je hulpvraag.

Consulten worden per keer contant afgerekend. Voor afzeggingen binnen 24 uur wordt één uur in rekening gebracht.

Mijn praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30259558.

Vergoedingen

Mijn praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum voor zorgverzekeraars VEKTIS te Zeist.

De beroepsvereniging van hypnotherapeuten wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars officieel erkend, waardoor de sessies doorgaans binnen de vergoedingssfeer vallen op grond van een (aanvullende) ziektekostenverzekering voor complementaire geneeswijzen.

Informeer bij je eigen verzekering of je hiervoor in aanmerking komt, of kijk op (NBVH).

De verzekeraar kan om onderstaande gegevens vragen:
Soort consult: hypnotherapie en/of natuurgeneeskundig consult
AGB-zorgverlenersnummer: 90036493
AGB-praktijknummer: 90015238.

De begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met toestemming van de cliënt aan anderen verstrekt. Denk hierbij aan huisarts en/of specialist. Ook wanneer de sessies worden vergoed door bijvoorbeeld de werkgever, wordt niets uit de gesprekken met hen besproken zonder schriftelijke toestemming.

Registratie

Wanneer u een klacht heeft, wendt u zich dan in eerste instantie tot de therapeut. Hopelijk is dat voldoende en kan de klacht naar tevredenheid worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich melden bij de beroepsvereniging (NBVH, t.a.v. de klachtencommissie, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht) met als registratienummer 05063.

Daarnaast sta ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). met als licentienummer 403211R en val ik onder hun Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ, klachtenregistratie). Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), is door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld.

In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG, registratienummer 10162.

Verder ben ik aangesloten bij de LSR, Landelijk Steunpunt Rouw.

Licentie NBVH: 05063.

Registratienummer 10162

Licentie LSR: 13857.

Licentie RBCZ: 403211R.