Visie

In mijn contacten met mensen heb ik aandacht, wil ik een luisterend oor zijn. Ik wil aandacht geven aan wat er speelt in iemands leven, wat ‘t ook is.
Daarnaast hoop ik ook iets te kunnen doen met de mogelijkheid om groei te kunnen zien in nare en verdrietige ervaringen. Misschien dat, hoewel pas na langere tijd, het gebeuren ook ervaren kan worden als iets waardoor je gegroeid bent.

Wat ik met mijn cliënten wil bewerkstelligen, is met liefde en betrokkenheid en met inzet van mijn kennis en kwaliteit als therapeut, mensen helpen helen. Hun innerlijke kern, waar ze in zichzelf thuis kunnen zijn, te verstevigen. Daardoor kunnen ze zich geborgen gaan voelen in zichzelf, zodat ze in staat zullen zijn om de stormen van het leven beter te doorstaan.

Zoals een pas geplant boompje langzamerhand uitgroeit tot een stevige boom. Eerst nog teer en kwetsbaar, net zijn wortels in de aarde. Het boompje wordt gevoed door de zon, de hemel en de aarde, met warmte, regen en voedsel uit de bodem. Daardoor kan het een boom worden, die stevig is verankerd in de aarde. Door een uitgestrekt vertakt wortelstelsel doorstaat de boom vele stormen. Zo kan een mens ook groeien en sterker worden.