Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance. Door trance toe te passen krijg je contact met onbewuste gevoelens en ideeën, waardoor je (meer) inzicht krijgt in de eigen gedachten, gevoelens, gedrag, behoeften en mogelijkheden.

Meestal voert ons verstand de boventoon. Wanneer je meer met je gevoel gaat werken en het denken als het ware even parkeert, stel je jezelf in staat om bij de werkelijke oorzaak van je problemen te komen. De antwoorden op de vragen en problemen die je hebt, zitten in jezelf en kunnen hierdoor naar boven komen.

Onverwerkte ervaringen, vaak de oorzaak van lichamelijke klachten, kunnen op deze manier worden verwerkt. Hypnotherapie is een manier om lichamelijke processen langs psychische weg te beïnvloeden, waardoor het genezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij worden gecombineerd met hypnotherapie.