Therapievormen

 • Hypnotherapie
 • Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance.

 • EMDR
 • EMDR is effectief wanneer er ‘n traumatische gebeurtenis aan de klachten ten grondslag ligt.

 • Innerlijk Kind
 • Innerlijk Kind-werk richt zicht op het helen van het beschadigde kind in onszelf.

 • Psychodynamische therapie
 • Psychodynamische therapie gaat uit van de zienswijze dat lichaam en geest één zijn en op elkaar inwerken.

 • Ademtherapie
 • Rebirthing is een therapeutische vorm van ademen.

 • Regressietherapie
 • Door terug te gaan in het verleden wordt de oorzaak van huidige problemen aangepakt.

 • Reïncarnatietherapie
 • Reïncarnatietherapie is een vorm van regressietherapie.