Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie gaat uit van de zienswijze dat lichaam en geest één zijn en op elkaar inwerken. Je kunt psychodynamiek zien als het krachtenspel in de mens tussen zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen we ons energiek en evenwichtig. Zodra dit niet het geval is, voelen we ons door innerlijke strijd vermoeid, neerslachtig of onrustig. We raken uit balans. We zouden graag willen, maar er is iets wat blokkeert of afremt.

Ook lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde harmonie in de psychodynamiek. Deze processen spelen zich continu af, zowel bewust als onbewust. Door verdieping van bewustzijn krijgen we inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen we een blijvende verbetering tot stand brengen, waardoor onze persoonlijkheid zich weer verder kan ontwikkelen.

Als psychodynamisch therapeut maak ik gebruik van verschillende technieken, die ik afstem op de persoon. Zo werk ik onder meer met methoden die hun oorsprong hebben in Gestalt, NLP, RET, Familie-opstellingen, Transactionele Analyse, Ego State en Voice Dialogue.