Munay-Ki

  • Next Post
  • Previous Post

Munay-Ki

Wat is Munay-Ki?
Munay-Ki betekent ‘wees zoals je in wezen bent’.
Het zijn initiaties van de oude Inca’s, zoals ze eeuwenlang zijn bewaard door de Laika, de Wisdomkeepers.
De Munay-Ki is ons gegeven, omdat de aarde nu in een transformatie zit en het tijd is voor de mensheid om in de versnelling te gaan en zo een ‘homo luminus’ te worden.
De Munay-Ki zijn de codes voor de nieuwe mens, die door middel van initiaties in ons energielichaam worden gebracht. De poort waardoor deze energie-overdracht plaatsvindt, is het chakrasysteem. De zeven hoofdchakra’s zijn verbonden met het ruggenmerg en informeren direct ons neurofysiologisch systeem en ons brein.

Wat doet het?
Met elke inwijding open je een nieuwe deur in je proces van versnelde ontwikkeling naar bewustwording, onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je in wezen bent.
Naast een stap naar hoger bewustzijn, is elke inwijding ook een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.

De Munay-Ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je  hart.
We leven in een wereld van levende energie. Alles is energie en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Het welbevinden van de één is daarom onlosmakelijk verbonden met het welbevinden van de ander en het totaal.

Praktisch
De inwijdingen worden aangeboden in de vorm van energietransmissies. Er zijn tien inwijdingen, die over het algemeen per twee worden gegeven.
elke inwijding heeft een eigen specifieke betekenis en werking.

Door de Inca’s werd er nadrukkelijk op gewezen dat de initiaties niet voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen. De inwijdingen zijn doorgegeven met de bedoeling ze te verspreiden over de gehele mensheid. Ze zijn vrij beschikbaar voor iedereen. Vandaar ook dat er geen geld gevraagd mag worden voor het doorgeven van de initiaties.
Wat wèl betaald dient te worden is de tijd die de begeleiding en het inwijden in beslag neemt.
Nadat je bent ingewijd kun je op jouw beurt de initiaties met veel Munay, met veel liefde, doorgeven aan anderen.

In totaal zijn er vijf afspraken nodig om alle inwijdingen te ontvangen. Reken hiervoor ongeveer een uur per keer. Vervolgsessies vinden om de twee à drie weken plaats.
Donatie per twee inwijdingen: € 25,–.
Hierbij inbegrepen is informatie over de Munay-Ki en de beschrijvingen van de initiaties, plus je eigen Pi-stone.

Als je het gevoel hebt dat nu het moment in je leven is om de inwijdingen te ontvangen, ben je van harte welkom om een afspraak te maken!

juli 27, 2015 / Therapie

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply
  • Next Post
  • Previous Post